Buddhism (1)
  • img-book

    Trong tập sách này, tôi sẽ nói sơ về Vô Ngã qua bối cảnh của Tứ Diệu Đế và sau đó, mục đích chính là giới thiệu đến bạn đọc hai phương pháp tu tập Vô Ngã: Phương pháp thứ nhất dùng biện chứng phủ định của Trung Quán, phương  pháp thứ hai là pháp thiền Tứ Niệm Xứ .

    Vì không phải triết gia hay học giả mà chỉ là một du tăng tầm đạo nên lời lẽ trong đây không được văn hoa cho lắm. Kính xin các bậc cao minh thạc đức hoan hỷ lượng thứ cho.

    Mong rằng tập sách này sẽ đem lại lợi ích cho mọi độc giả và hành giả.